DET DIGITALE MØDE

En værktøjskasse, der skaber eksekvering, fælles forståelse og gennemsigtighed af mødeprocessen via konkrete fagmodeller. 

Læs mere om vores fokus indenfor:

DET NYE MØDE 

ComTo eksekverer mødeprocessen ved at fastholde fokus på mødets formål, aftaler, ansvarsområder via en cirkulær, fleksibel og samlet tilgang til processen op til, under og efter mødet.

ComTo sikre at alle aftaler, overvejelser og videre afklaringer forstås af alle mødedeltagere, under mødet og efter mødet, således at alle er inddraget og med i processen.

ComTo skaber en gennemsigtig mødeafholdelse hvor alle mødedeltagere er afklaret med indholdet i mødet og er klar til next step.

VISIONEN

ComTo skaber handling hvor andre skaber tanker. Fantasien om at gøre noget anderledes er hele drivkraften bag udviklingen af ComTo.

ComTo præsenterer mødedeltagere, mødeafholder og virksomheder for tydelig opdeling, ekspertise og proces. Værdien ligger i at alles rolle, viden og ekspertise får plads under mødet og der sikres at dokumenterne er let håndterbare, levende og overskuelige, for alle.

Mødets formål og prioratet fremhæves ved hvert møde og eksekvering af processen er derved uundgåelig.
Mødeprocessen kan være åben for alle, eller for relevante, også samarbejdspartnere.

Da ComTo er en digital værktøjskasse skabes der et levende notat, som optimerer hele processen, fra mødes planlægning, til opfølgning på konkrete elementer under mødet.

Mødeafholderen får automatisk skabt et struktureret og målrettet møde hvor samspillet mellem det ønskede fokus og formål for mødet samt deltagernes input, effektueres og fastholdes i mødets fokus.

Mødeprioritering og adskillelse mellem de forskellige mødeaktiviteter fastholdes derved i en gennemsigtig proces.

Som mødedeltager vil man altid være præsenteret for et fokus og en proces som man derved kan forberede sig bedst muligt.

Oplevelsen af at alle mødeprocesser vil have samme grundstruktur, uanset emne og mødeleder. Der er et tydeligt skel mellem drøftelser, aftaler, ansvarsområder og opfølgninger. Man sikre at alle er indforstået med egen udtalelser, holdninger og prioriteter og at disse bliver noteret så de giver mening efter hensigten.

Mødedeltagerne får overblik over de forskellige mødeaktiviteter og kan let navigere rundt imellem referater fra møderækkens start og frem til det nuværende møde. Og vil altid have mulighed for at genfinde referater og derved sikre at der ikke er overset opgaver eller uafklarede processer der arbejdes med.

Organisationer der anvender ComTo oplever et fælles flow i de ønskede processer, og har mulighed for at følge dem nøje og komme med relevante input til beslutninger, aftaler eller ansvarsområder.

Der skabes via ComTo også mulighed for at mødeafholder og mødedeltager kan inddrage selve organisationen direkte ved spørgsmål om kompetence eller store beslutninger.

Organisationen vil skabe genkendelighed imellem de forskellige teams så hele virksomhedens mødeprocesser er genkendelige og gennemskuelige for alle. Alle i virksomheden tilbydes et hurtigere og lettere indblik i virksomhedens prioriteringer, værdier og processer.

PRISER

GRUNDMODULER

RESPONSIVT

SIKKERHED

NOTESBLOK

SØGNING

FEEDBACK

OVERBLIK

TEKNOLOGI

ComTo er bygget op om et medudvikler koncept, der er inspirreret af organisatorisk opbygning og skaber derved en platform, hvor fleksibilitet, kreativitet og feedback bliver grundelementer for alle i virksomheden

ComTo overholder gældende og fremtidig lovgivning for behandling af orginasitoriske oplysninger.
Platformen er sat intuitivt op med et indbygget feedback system, der gør det nemt for brugeren at kommenterer, fejlmelde eller andet til ComTo således at man som bruger oplever en let og overskuelig adgand til systemet og ikke oplever det som en hæmning på nogen måde.

Som bruger af ComTo kan man inviterere deltagere til mødet og giver derved adgang til alt udført materiale, udover dette er det muligt at give fuld adgang i hele organisationen, adgang til en udvalgt gruppe, og give adgang til enkelte udvalgte og samarbejdspartnerere.

Mulighederne med ComTo er uendelige. Hele grundtanken i ComTo er at der er plads til udvikling tilpasning og fleksibilitet. Da ComTo kan imødekomme alle former for møder, lige fra møder mellem offentlige sagsbehandlere og borgerer til møder mellem organisationer, er der også plads til organisationens personlige værdi og personlighed i udvælgensel, udviklingen af konkrete værktøjer.

Organisationens signatur vil skille igennem helt fra top til bund og omvendt og alle vil være bevidste om hvordan processen foregår og hvilke kerneværdier organisationen sætter fokus på.
Der vil både kunne blive tilpasset værktøjer til konkrete samarbejdspartnere, speciale teams eller opgaeløsninger og gentagende mødeprocesser. Fleksibiliteten tillader at adgangen tilpasses den enkelte medarbejder, så der kan skabes overblik til fx ledelsesmøde referater og organisationsbeslutninger for alle, men også konkret åbnes op til redskaber for salgsteamet, servicekanalen og HR afdelingen, som direkte kan deles med organisationens intranet, ledelse eller generelt.

Med ComTo skabes gendkendelighed i alle virksomhedens aspekter, både herakisk og grafisk placering. Samtidig er det muligt at flere virksomheder anvender ComTo og derved får adgang til et samarbejdsfællesskab som er specialiceret efter behovet og derved sakber adgang for alle der har ret til dette.

I ComTo har vi sat os grundigt ind i den nye persondataforordning. (GDPR) Det har vi gjort for at bygge software der er fremtidssikret, når lovgivningen træder i kraft, maj 2018.

ComTo er hostet på en ISO certificeret platform og bruger en godkendt metode til opbevaring og adgangskontrolleret data. Vi fører såkaldte audit logs på alt, således at vi til enhver tid fuldt kan dokumentere hvem, hvad og hvornår data er tilgået. Ligeledes om denne data er delt internt i organisationen eller eksternt til andre interessenter.

Vi arbejder kontinuerligt på datasikkerheden og vil til hver en tid følger retningslinjer udstedt af en myndighed.

ComTo værktøjskassen udbydes som SaaS (Software-as-a-Service), hvor hver enkelt organisation har sin egen logiske adgang til systemet.

Den logiske adgang sikre dels, at der ikke opstår “spøgelsesbrugere” fra andre organisationer eller at der vil være en ydelses påvirkning fra andre.

Værktøjskassen er bygget op af standard moduler som kan kombineres og skaleres i forhold til behovet. Der er også mulighed for special tilpasning såfremt dette ønskes.

TOMMY JOCHIM-VITCETZ

“Det er et stærkt værktøj til at optimerer og eksekvere på møder, ‘det nye møde’ bliver ikke bare et værktøj, men grundlag til ændring af mødekultur”.

Director, sales

MARTIN FOLDAGER

“Værktøjskassen tager hånd om de generelle problemstillinger der opstår i forbindelse med mødeprocessen”.

Director, Business Development

RUNE PEDERSEN

“Værktøjskassen er bygget ud fra et slutbrugerperskeptiv, hvilket gør den ikke bare er endnu et ledelsesværktøj”.

Developer, End User Experience

ANDERS RUNGE

“Teknologien bag værktøjskassen er tidssvarende, hurtig og skalerbar. Organisationen har også mulighed for at brokoble andre systemer”.

Lead Developer

BAGGRUND

Tommy

Er 28 år gammel, uddannet
som socialrådgiver i 2012 og
har siden da arbejdet inden
for børne- og unge området.
Tommy har det sidste års tid
arbejdet med digital mødekultur.
Tommy Jochim-Vitcetz
Director, sales

Tommy har via sin virksomhed Socialive skabt det første skridt imod ComTo, og arbejder til dagligt med salg og præsentation. Tommy underviser i brugen af værktøjkassen og har stor erfaring med “levende møder og styringen af disse”

Hvis du vil vide mere om værktøjskassen eller have en demo, så kontakt Tommy eller brug kontaktformen nederst på siden.

Martin

er 33 år gammel og uddannet indenfor økonomi og forretningsadministration. Martin har arbejdet med IT siden 2005 og drives af nyskabende innovative projekter.

Martin Foldager
Director, Business Development

Martin beskæftiger sig med forretningsudvikling i ComTo. Han arbejder ligeledes med vores partnere, som bindeled mellem det faglige og det tekniske.

Hvis der er spørgsmål til support, udvikling eller ønsker Jeres virksomhed at blive forretningspartner er Martin den rigtige at tale med.

Anders

er 38 år gammel og
uddannet datamatiker.
Anders har arbejdet med IT siden 1999.
Anders Runge
Lead Developer

Anders er vores “CTO” og chefudvikler, han er hjernen bag arkitekturen og den modulbaserede opbygning. Han arbejder ligeledes med vores øvrige teams og sikre at kompetencer bliver brugt de rigtige steder.

Rune

er 37 år gammel og har en
Master i Softwareudvikling fra IT-universitet.
Rune har arbejdet med
softwareudvikling siden 2004.
Rune Pedersen
Developer, End User Experience

Rune indgår til daglig som en aktiv del af vores udvikler team. Han er også bindeled til support og feedback, hvor han bl.a. er med til at sikre slutbrugernes spørgsmål og tilbagemeldinger bliver behandlet og sat i system.

Rune er også ankermand på at værktøjskassen er kvalitetssikret imod slutbrugerne.

PARTNERE

Vil du gerne være partner til ComTo? Så lad os høre fra dig, du finder kontaktoplysninger nederst på siden.

SOCIALIVE er en af vore fagpartnere, som forhandler værktøjskassen med deres eget faglige fokus.

Se mere her om SOCIALIVE

DECURIA er kompetence partner, de bidrager med udvikling, hosting og support af værktøjskassen.

Vil du vide mere om DECURIA

KONTAKT

RING
+45 4224 0232
E-MAIL
kontakt@comto.dk

Alle felter skal udfyldes